Відділення заочної форми навчання

заочне

Організація освітнього процесу на відділенні здійснюється на основі чинного законодавства України.

Освітній процес на відділенні  організовано відповідно до Положення про організацію освітнього процесу , Положення про заочну форму навчання, Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів та інших чинних положень по коледжу.

Підготовка здобувачів освіти за заочною формою навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою "Фармація" спеціальності 226 Фармація, промислова фармація:

- здобуття освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" (вступ з 2020 року)