Заочне відділення

11

Курси підвищення кваліфікації.

Основною метою діяльності відділення є забезпечення умов, необхідних для підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів, створення умов для розвитку особистості, творчої самореалізації фахівців, які здатні ефективно працювати і навчатися протягом всього життя. 

Головними завданнями відділення є: 

 • задоволення потреб фармацевтичних закладів, лікувально-профілактичних установ, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» у підвищенні кваліфікації молодших фармацевтичних та медичних спеціалістів;
 • оновлення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок фахівців на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
 • ознайомлення молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів з сучасними досягненнями фармації та медицини;
 • реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності;
 • здійснення за підсумками навчання молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь і навичок.
Спеціальності Ліцензований обсяг
(осіб в рік)
Терміни навчання Форма навчання Цикли Форма оплати
«Фармація 300 Удосконалення
1 місяць щоквартально
 
очно – заочна
(2 тижні – очна;
2 тижні - заочна
 
Фармація (фармацевти аптек)
 • бюджет;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб
«Лабораторна діагностика» 180 Удосконалення
1 місяць згідно з графіком
 
очно – заочна Клінічна діагностика (лаборанти КДЛ), судова медицина (лаборанти, фельдшери лаборанти судово-медичних відділень та бюро
 • бюджет;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб
«Медико – профілактична справа» 200 Удосконалення
1 місяць згідно з графіком
 
очно – заочна гігієна харчування, гігієна праці, комунальна гігієна, епідеміологія, паразитологія, бактеріологія, гігієна дітей та підлітків, ентомологія, медична статистика, санітарно- гігієнічні.дослідження, радіаційна гігієна
 • бюджет;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб


Організація освітнього процесу на відділенні здійснюється на основі чинного законодавства України.

Освітній процес на відділенні  організовано  відповідно до Положення про вищий навчальний заклад.   
Підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів на курсах здійснюється за очно-заочною формою навчання з відривом і без відриву від виробництва. 

Удосконалення молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів здійснюється за бюджетні кошти і  на договірній основі з фармацевтичними закладами, лікувально-профілактичними установами та ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Педагогічні кадри курсів комплектуються з числа досвідчених штатних викладачів. До викладання залучаються висококваліфіковані фахівці фармацевтичних закладів, лікувально-профілактичних установ, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України». 

Слухачами курсів  є молодші медичні (фармацевтичні) спеціалісти, які в установленому порядку мають дозвіл на медичну (фармацевтичну) діяльність.

Завідувач відділення на підставі вивчення потреб фармацевтичних закладів, лікувально-профілактичних установ, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» у підвищенні кваліфікації визначає мету навчання кожної навчальної групи, яка відображається в навчальному плані та програмі. Зміст, методи та засоби навчання визначаються відповідно до вказаної мети. За результатами контролю рівня знань слухачів в процесі навчання здійснюється коректування навчально-методичних планів, форми методів проведення занять.
Кількість і послідовність занять визначаються розкладом занять, який розробляє  завідувач відділення. 

Освітній процес здійснюється на базі коледжу, а також в лікувально-профілактичних установах, в ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», фармацевтичних закладах, які затверджуються за курсами як навчальні бази управлінням охорони здоров'я.
Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок слухачів курсів по закінченню навчання здійснюється при проведенні комплексного екзамену спеціально створеною комісією, склад якої затверджується наказом директора коледжу.

Слухачам курсів, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм та склали екзамен, видається свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів, а також свідоцтво про складання екзамену про проходження передатестаційного циклу