ЦК медико-біологічних дисциплін

Циклова методична комісія медико-біологічних  дисциплін була утворена у 2015 році внаслідок об’єднання, злиття циклової комісії гігієнічних  і мікробіологічних дисциплін з цикловою комісією медичних  дисциплін. 

Комісія є випусковою для студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Особливість комісії полягає в тому, що поруч працюють викладачі з педагогічною освітою і фахівці  практичної медицини. 

На сьогодні 15 досвідчених викладачів забезпечують викладання більш, ніж 25 дисциплін, серед них – 1 кандидат медичних наук, 2 кандидата біологічних наук, викладачі вищої і першої категорії штатного розпису і викладачі-сумісники. В різні роки головували Протасевич Н.І., Омельченко М.Й. Довженко Л.В. , кожен з них вніс свій вклад у становлення циклової комісії. 

Нині комісію очолює Козлова Олена Францівна. Поряд з досвідченими наставниками, справжніми фахівцями своєї справи, педагогічний стаж яких більше ніж 25 років, викладацький склад за останні роки поповнився новою генерацією наукової молоді, яка  спрямована до творчої  роботи. Для підвищення якості освіти викладачами розроблені і затверджені МОЗ України навчальні програми з анатомії з основами фізіології, постійно  створюється навчально-методичне забезпечення: інструкції, мультимедійний супровід лекційних занять, рекомендації до СРС, щоденники до виробничої і переддипломної практик, матеріали контролю(семестрового контролю, ДКР, збірник до ДККЕ, до комплексного кваліфікаційного екзамену «КРОК М» з використанням інформаційних технологій). У видавництві «Медицина» видано навчальний посібник з Гістології з технікою гістологічних досліджень, робочі зошити (Основи мікробіології, Гігієна з основами екології, Перша домедична допомога), Усі викладачі беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів (коледжних, регіональних). Направляють матеріали для публікації в збірниках всеукраїнських( Харків,Тернопіль, Переяслав-Хмельницький, Суми) і міжнародних  наукових конференцій, зокрема у Білорусі, Польщі, Росії. Публікують статті  у засобах масової інформації.  Студентська молодь під керівництвом викладачів комісії активно залучається до наукової роботи, бере участь у щорічних науково-практичних конференціях, які присвячуються актуальним питанням мікробіології, профілактики інфекційних захворювань, гігієни,клінічних лабораторних досліджень. 

Студенти мають спільні наукові публікації з викладачами. Частина практичних занять проходить в лабораторіях провідних медичних установ різної форми власності, завдяки чому студенти знайомляться з сучасними методами дослідження і максимально наближені до майбутнього робочого місця.  Участь у предметних олімпіадах з фахових дисциплін, гуртковій роботі, брейн-рингах, дискусійних клубах які проводяться в рамках тижня наук, дає можливість студентам реалізувати свої амбіції і проявити лідерські якості. З метою підвищення рівня підготовки та престижу професії медичного лаборанта не один рік поспіль викладачі комісії готують студентів для участі у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 224 ТМДЛ. Основним завданням комісії є продовження і удосконалення співпраці з медичними установами міста.
 

Склад комісії