serv

Наші переваги

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж - один з найкращих освітніх центрів поліського регіону і всієї України.

Коледж є базовим  з питань навчально-методичної роботи для вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку фврмацевтів в Україні.

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж - це потужний кадровий потенціал, міцна матеріально-технічна база, конкурентоспроможність фахівців на ринку праці.

ser
Якісні знання

Кваліфікований фармацевт - працівник галузі охорони здоров´я, що відповідає за раціональне використання лікарських засобів, докладає відповідних зусиль для отримання пацієнтами ефективних ліків та надання якісних фармацевтичних послуг. Це вимагає готовності відповідати вимогам високих професійних стандартів, володіння та використання законодавства у відповідній сфері, бути в курсі подій у фармацевтичній/аптечній практиці та науці, новітніх досягнень, пов´язаних із застосуванням ліків, розуміння організаційно-економічних питань, знання тенденцій, процесів, особливостей розвитку та динаміки змін фармацевтичного ринку; відображати певні моральні принципи та етичні норми поведінки, характерні засадам законності та професіоналізму, чесності та об´єктивності, партнерства та індивідуального підходу до кожного пацієнта.

ser

Престижна професія

Фармацевт – одна з найпотрібніших у світі професії, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом, стрімким розвитком фармації у світі, зокрема в Україні.

Фармацевт – це сьогодення і майбутнє фармації. Його діяльність – це натхненна праця в ім’я збереження здоров’я людини, продовження тривалості життя і поліпшення його якості.

bb

FF