Студентське наукове товариство ЖБФФК

Студентське наукове товариство

Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу

МЕТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Студентське наукове товариство Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу (CHT ЖБФФК) здійснює діяльність з координації, організації та науково-методичного забезпечення роботи зі  здобувачами освіти, створює сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів коледжу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових проблем.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

  • Пошукова, навчально-дослідна діяльність студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем.
  • Координація науково-дослідної роботи студентів коледжу.
  • Залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності наукових проблемних груп, наукових гуртків.
  • Розвиток у студентів наукового мислення, комплексного підходу до вирішення проблем, комунікативних навичок, вміння публічної презентації своїх досягнень, оприлюднення результатів наукової роботи.
  • Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей та пропозицій.
  • Популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці здобувачів освіти.
  • Участь членів CHT ЖБФФК у Регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Доктор біологічних наук, доцент Дунаєвська Оксана Феліксівна

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Ренкеу Ольга

 

заступники голови СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Кучинська Катерина

Папірник Тетяна