Абітурієнтам

112

слайд 1

 

курси вступ

До уваги вступників! Із 04.03.2023 року у коледжі розпочнуться  курси підготовки з хімії учнів-дев'ятикласників для вступу на освітньо-професійну програму "Фармація" спеціальності 226 Фармація, промислова фармація для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. З програмою підготовчих курсів з хімії можна ознайомитися за покликанням ТУТ . Курси розраховані на 32 години і будуть відбуватися щосуботи (по 4 години) впродовж 2 місяців (8 тижнів). Розклад занять буде заздалегідь оприлюднено на сайті коледжу після набору слухачів курсів. Наповненість групи - 15 осіб. Вступник може обрати очну форму курсів (заняття відбуватимуться в коледжі) або дистанційну (з використанням відеозв'язку GoogleMeet). 

Вартість підготовчих курсів з хімії:

- очно (у коледжі) - 1100 грн;

- дистанційно - 1000 грн.

Для РЕЄСТРАЦІЇ на підготовчі курси з хімії для вступу у коледж пройдіть за покликанням та заповніть реєстраційну форму ТУТ

вступ курси 2

 

 


Характеристика спеціальності 
226 «Фармація, промислова фармація»
освітньо-професійна програма "Фармація"

Фармація - одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини бути здорового. Усіма мовами слово «фармація» звучить однаково і означає науково-практичну галузь, яка займається питанням пошуку, одержання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів.
 

Психолого - професійна характеристика спеціальності

Найменування професії - асистент фармацевта
Професійна галузь - фармація 
Форма навчання - денна, заочна
Термін навчання - за денною формою – 2 (3) роки на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки - на базі базової загальної середньої освіти; за заочною формою - 2 роки на базі повної загальної середньої освіти 
Базові знання - природничі науки ( хімія)
Професійно важливі якості - вміння логічно та послідовно мислити, аналізувати ситуацію, мати задатки комунікабельності та доброзичливості, здатність працювати в колективі
Особисті якості - уважність, витриманість, обережність, емоційно-вольова урівноваженість
Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності - неврівноваженість, дратівливість, невміння зорієнтуватися в будь-якій ситуації, недоброзичливе ставлення до оточуючих.

Сфери застосування професійних знань

Асистент фармацевта може працювати в різних галузях фармацевтичного виробництва, оптової та роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, медичними і ортопедичними виробами.
Асистент фармацевта задовольняє потреби населення в лікарських засобах, товарах медичного призначення і може займати такі первинні посади:

  • асистент фармацевта;
  • завідувач відділу, або заступник завідувача відділу;
  • завідувач аптечного пункту, структурних підрозділів аптеки;
  • завідувач аптеки в сільській місцевості;
  • лаборант (фармація)

Випускники після закінчення коледжу мають можливість продовжувати навчання за
скороченим терміном підготовки у ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, на денній або заочній формі навчання.


Характеристика спеціальності
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»

Лабораторна діагностика - один із пріоритетних напрямів медичної діяльності, який постійно розвивається як в Україні, так і за кордоном. Без даних лабораторних аналізів неможлива не тільки постановка клінічного діагнозу, але й контроль за ефективністю та безпекою лікарської терапії.
В умовах ринкових відносин і конкуренції зростає потреба в висококваліфікованих фахівцях, які вміють орієнтуватися у складних діагностичних ситуаціях і відповідають високим вимогам, які висуваються сучасністю.

Психолого - професійна характеристика спеціальності

Найменування професії - лаборант медичний 
Професійна галузь - медицина 
Форма навчання - денна
Термін навчання - 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки на базі базової загальної середньої освіти;
Базові знання - природничі науки (біологія).
Професійно важливі якості - відповідальність, спостережливість, акуратність, охайність, тактильна чутливість
Особисті якості - уважність, витриманість, скрупульозність Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності - неврівноваженість, невміння зосередитись, бридливість, боязнь крові та інших біологічних речовин

Сфери застосування професійних знань

Можуть займати первинні посади:
лаборанта аналітичної, гістологічної, гістохімічної, клініко-діагностичної, цитологічної, біохімічної, бактеріологічної, вірусологічної, імунологічної, санітарно- гігієнічної, паразитологічної, науково-дослідницьких і спеціалізованих лабораторій.

Зміст виробничих функцій зі спеціальності
I.    Соціально — виробнича функція

  • організація роботи в лабораторіях;
  • забезпечення належної якості проведення досліджень;

II.    Технічна функція

  • підготовча робота до лабораторних досліджень;
  • забір та підготовка матеріалу для досліджень;

III.    Технологічна функція

  • проведення лабораторних досліджень

Перелік посад, відповідно до нормативних документів МОЗ України, які можуть займати молодші спеціалісти та бакалаври напряму «Лабораторна діагностика» однакові.

 

Інформація про освітньо-професійні програми та сертифікати про акредитацію та відповідні ліцензовані обсяги для набору 2022 року