Абітурієнтам

112

Списки вступників, допущених до вступних іспитів (база 9 кл)

Списки зарахованих вступників

Результати вступних випробувань (на основі базової загальної середньої освіти)

Наказ про склад приймальної комісії

Положення про приймальну комісію

Положення про проведення співбесіди зі вступниками

Правила прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр

Правила прийому для здобуття ОР першого (бакалаврського)


Характеристика спеціальності 
226 «Фармація, промислова фармація»
освітньо-професійна програма "Фармація"

Фармація - одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини бути здорового. Усіма мовами слово «фармація» звучить однаково і означає науково-практичну галузь, яка займається питанням пошуку, одержання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів.
 

Психолого - професійна характеристика спеціальності

Найменування професії - асистент фармацевта
Професійна галузь - фармація 
Форма навчання - денна, заочна
Термін навчання - за денною формою – 2 (3) роки на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки - на базі базової загальної середньої освіти; за заочною формою - 2,5 роки на базі повної загальної середньої освіти 
Базові знання - природничі науки ( хімія)
Професійно важливі якості - вміння логічно та послідовно мислити, аналізувати ситуацію, мати задатки комунікабельності та доброзичливості, здатність працювати в колективі
Особисті якості - уважність, витриманість, обережність, емоційно-вольова урівноваженість
Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності - неврівноваженість, дратівливість, невміння зорієнтуватися в будь-якій ситуації, недоброзичливе ставлення до оточуючих.

Сфери застосування професійних знань

Асистент фармацевта може працювати в різних галузях фармацевтичного виробництва, оптової та роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, медичними і ортопедичними виробами.
Асистент фармацевта задовольняє потреби населення в лікарських засобах, товарах медичного призначення і може займати такі первинні посади:

  • асистент фармацевта;
  • завідувач відділу, або заступник завідувача відділу;
  • завідувач аптечного пункту, структурних підрозділів аптеки;
  • завідувач аптеки в сільській місцевості;
  • лаборант (фармація)

Випускники після закінчення коледжу мають можливість продовжувати навчання за
скороченим терміном підготовки у ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, на денній або заочній формі навчання.


Характеристика спеціальності
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»

Лабораторна діагностика - один із пріоритетних напрямів медичної діяльності, який постійно розвивається як в Україні, так і за кордоном. Без даних лабораторних аналізів неможлива не тільки постановка клінічного діагнозу, але й контроль за ефективністю та безпекою лікарської терапії.
В умовах ринкових відносин і конкуренції зростає потреба в висококваліфікованих фахівцях, які вміють орієнтуватися у складних діагностичних ситуаціях і відповідають високим вимогам, які висуваються сучасністю.

Психолого - професійна характеристика спеціальності

Найменування професії - лаборант медичний 
Професійна галузь - медицина 
Форма навчання - денна
Термін навчання - 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки на базі базової загальної середньої освіти;
Базові знання - природничі науки (біологія).
Професійно важливі якості - відповідальність, спостережливість, акуратність, охайність, тактильна чутливість
Особисті якості - уважність, витриманість, скрупульозність Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності - неврівноваженість, невміння зосередитись, бридливість, боязнь крові та інших біологічних речовин

Сфери застосування професійних знань

Можуть займати первинні посади:
лаборанта аналітичної, гістологічної, гістохімічної, клініко-діагностичної, цитологічної, біохімічної, бактеріологічної, вірусологічної, імунологічної, санітарно- гігієнічної, паразитологічної, науково-дослідницьких і спеціалізованих лабораторій.

Зміст виробничих функцій зі спеціальності
I.    Соціально — виробнича функція

  • організація роботи в лабораторіях;
  • забезпечення належної якості проведення досліджень;

II.    Технічна функція

  • підготовча робота до лабораторних досліджень;
  • забір та підготовка матеріалу для досліджень;

III.    Технологічна функція

  • проведення лабораторних досліджень

Перелік посад, відповідно до нормативних документів МОЗ України, які можуть займати молодші спеціалісти та бакалаври напряму «Лабораторна діагностика» однакові.

 

Інформація про освітньо-професійні програми та сертифікати про акредитацію та відповідні ліцензовані обсяги для набору 2022 року