Курси підвищення кваліфікації

кпк фото

Курси підвищення кваліфікації.

Основною метою діяльності відділення є забезпечення умов, необхідних для підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів, створення умов для розвитку особистості, творчої самореалізації фахівців, які здатні ефективно працювати і навчатися протягом всього життя. 

Головними завданнями відділення є: 

 • задоволення потреб фармацевтичних закладів, лікувально-профілактичних установ, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» у підвищенні кваліфікації молодших фармацевтичних та медичних спеціалістів;
 • оновлення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок фахівців на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
 • ознайомлення молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів з сучасними досягненнями фармації та медицини;
 • реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності;
 • здійснення за підсумками навчання молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь і навичок.

Освітня програма

Ліцензований обсяг
(осіб в рік)
Терміни навчання Форма навчання Контингент слухачів Форма оплати

Фармація 

(посилання)

300 Удосконалення
1 місяць щоквартально
 
очно – заочна
(2 тижні – очна;
2 тижні - заочна)
 
Асистенти фармацевта
 • бюджет;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб

Лабораторна діагностика

(посилання)

180 Удосконалення
1 місяць згідно з графіком
 
очно – заочна

Лаборанти клініко-діагностичної лабораторії; Лаборант (медицина); Лаборант з бактеріології; Лаборант з імунології; Лаборант з патолого-анатомічних досліджень; Лаборант судово-медичної лабораторії; Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії.

 • бюджет;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб

Медико – профілактична справа

(посилання)

200 Удосконалення
1 місяць згідно з графіком
 
очно – заочна

Фельдшери санітарні; Фельдшери із санітарної освіти; Лаборанти (медицина); Помічники лікаря-епідеміолога; Фельдшери

 • бюджет;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб


Організація освітнього процесу на відділенні післядипломної освіти здійснюється на основі чинного законодавства України.

Підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів на курсах здійснюється за очно-заочною формою навчання з відривом і без відриву від виробництва. 

Удосконалення молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів здійснюється за бюджетні кошти і  на договірній основі з фармацевтичними закладами, лікувально-профілактичними установами та ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Педагогічні кадри курсів комплектуються з числа досвідчених штатних викладачів. До викладання залучаються висококваліфіковані фахівці фармацевтичних закладів, лікувально-профілактичних установ, ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». 

Слухачами курсів  є молодші медичні (фармацевтичні) спеціалісти, які в установленому порядку мають дозвіл на медичну (фармацевтичну) діяльність.

Завідувач відділення на підставі вивчення потреб фармацевтичних закладів, лікувально-профілактичних установ, ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у підвищенні кваліфікації визначає мету навчання кожної навчальної групи, яка відображається в навчальному плані та програмі. Зміст, методи та засоби навчання визначаються відповідно до вказаної мети. За результатами контролю рівня знань слухачів в процесі навчання здійснюється коректування навчально-методичних планів, форми методів проведення занять.
Кількість і послідовність занять визначаються розкладом занять, який розробляє завідувач відділення. 

Освітній процес здійснюється на базі коледжу, а також у лікувально-профілактичних установах, в ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», фармацевтичних закладах, які затверджуються за курсами як навчальні бази управлінням охорони здоров'я.
Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок слухачів курсів по закінченню навчання здійснюється при проведенні комплексного екзамену спеціально створеною комісією, склад якої затверджується наказом директора коледжу.

Слухачам курсів, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм та склали екзамен, видається свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів, а також свідоцтво про складання екзамену про проходження передатестаційного циклу

Нормативні документи безперервного професійного розвитку медичних і фармацевтичних працівників