Фармацевтичне відділення

11

Фармацевтичне відділення розпочало функціонування, як самостійне, з 2005 року, виокремившись із відділення «Фармація» через збільшення контингенту студентів. Очолює відділення викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Зубрицька Людмила Олександрівна

У своїй діяльності відділення керується чинними законодавчими та нормативними актами – Законами України "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту",  Положенням про організацію освітнього процесу, Статутом коледжу, наказами та розпорядженнями директора коледжу, рішеннями педагогічної, методичної і адміністративної рад коледжу.

На відділенні здійснюється підготовка фахівців на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти за освітньо-професійною програмою "Фармація" спеціальності 226 Фармація. промислова фармація (освітньо-кваліфікаційний рівень  "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр").

На відділенні працює єдина команда однодумців - кураторів та викладачів. Особливість відділення в тому, що більшість студентів – неповнолітні, малодосвідчені молоді люди, тому потребують особливої опіки, турботи, розуміння і, разом з тим, підтримки у виявленні своїх можливостей, творчого потенціалу, енергії 

Основними напрямками роботи відділення є:

  • адаптація студентів до освітнього процесу;
  • розвиток особистості майбутнього спеціаліста;
  • постійний аналіз успішності студентів;
  • організація дозвілля студентів;
  • співпраця з кураторами, старостами, активом навчальних груп;
  • співпраця з батьками студентів;
  • співпраця з практичним психологом коледжу.


Якісну підготовку студентів відділення забезпечує сучасна матеріально-технічна база коледжу: оснащені аудиторії та лабораторії, комп'ютерні класи, навчально-виробнича аптека, де майбутні фармацевти набувають професійної компетентності, творчо застосовують весь набутий потенціал знань.
На відділенні проводяться змістовні, цікаві заходи, організацією яких займається завідувач відділення, куратори і самі студенти. Традиційними стали Дні відділення, присвячені «Посвяті першокурсника», «Введення у професію», «Жінка. Весна. Кохання» та інші. 

Організація дозвілля студентів – бесіди «за круглим столом», дискусійні клуби, культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням;  виставки  творчих робіт студентів; організація та проведення тематичних вечорів, вечорів відпочинку, конкурсів художньої самодіяльності – сприяють  формуванню особистості,  розвитку творчого потенціалу  та розкривають індивідуальність студентів.

Особливу роль на відділені мають куратори. Це дружній, цілеспрямований, працелюбний колектив однодумців. Щосереди на засіданні ради кураторів відділення розглядаються питання успішності, відвідування, обговорення питань виховної роботи на тиждень, ведення звітної документації; допомога молодим кураторам. Серед численних завдань, які доводиться вирішувати куратору, найважливіше – усебічна допомога та контроль за якістю навчання, виховання, прагнення  виховати студентів гармонійно розвинутими, з чіткою громадянською позицією, почуттям особистої відповідальності за кожен свій вчинок, за кожне слово і дію . 

Найбільшою цінністю відділення є його талановиті студенти. Свої наукові інтереси вони реалізують у роботі студентських наукових гуртків.Студенти відділення постійно беруть участь у різноманітних культурних, мистецьких акціях, в коледжній художній самодіяльності. На відділенні вирує спортивне життя: студенти захоплюються футболом, настільним тенісом, важкою атлетикою, шахами.

Дієвою структурою відділень є студентське самоврядування. Поєднання життєвого та професійного досвіду, молодості дають  дієві результати. Славні і добрі традиції склалися на відділенні завдяки взаємопідтримці та взаєморозумінню, згуртованому дружньому колективу студентів і викладачів.
 

11Інформація для студентів ІІ курсу

11