Пацюк Марина Костянтинівна
Пацюк
Марина
Костянтинівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологія і екологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач біологічних дисциплін  КЗВО ЖБФК, кандидат біологічних наук, доцент. 

Біографія: народилася 7 лютого 1984 року у м. Житомирі. З 1990 року по 20011р. навчалась у ЗОШ № 26, де здобула загальну середню освіту. У 2006 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 30487418 від 30.06.2006 року). У 2007 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 32862449 від 30.06.2007 року). У 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Голі амеби Житомирського і Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 013718 від 25.04.2013 року) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія. У 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття (атестат доцента 12ДЦ № 044640).

Початок роботи в коледжі: з вересня 2018 року (за сумісництвом).
Навчання в аспірантурі: У 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.
 
Тема дисертаційного дослідження: У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Голі амеби Житомирського і Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 013718 від 25.04.2013 року) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія. У 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття (атестат доцента 12ДЦ № 044640).

Наукові інтереси та досягнення: Видовий склад голих амеб різних типів водойм та ґрунтів України. Особливості розподілу голих амеб по різних типах водойм України. Особливості поширення голих амеб у водоймах України. Ідентифікація видів амеб із залученням сучасних методів молекулярної біології.

Публікації у фахових виданнях 
1.    Patcyuk M. K. New Gymnamoebae species (Gymnamoebia) in the fauna of Ukraine / M. K. Patcyuk // Vestnik zoologii. – 2012. – 46 (2). – P. 105–111. 
DOI: 10.2478/v10058-012-0028-7
2.    Patsyuk M. K. Biotopic distribution of naked amoebes (Protista) in Ukrainian Polissya area / M. K. Patsyuk, I. V. Dovgal // Vestnik zoologii. – 2012. – 46 (4). – P. 355–360. 
DOI: 10.2478/v10058-012-0010-4
3.    Patsyuk M. K. Morphotypes in Naked Amoebas (Protista): Distribution in Water Bodies of Zhytomyr and Volyn Polissia (Ukraine) and Possible Ecological Significance / M. K. Patsyuk // Vestnik zoologii. – 2014. – 48 (6). – P. 547–552. 
DOI: https://doi.org/10.2478/vzoo-2014-0065
4.    Patsyuk M. K. Species of naked amoeba (Protista) new for the fauna of Ukraine / M. K. Patsyuk // Vestnik zoologii. – Vol. 49(2). – 2015. – P.451–456. 
DOI: https://doi.org/10.1515/vzoo-2015-0043
5.    Patsyuk M. K. New Finds of Naked Amoebae (Protista) in Water Reservoirs of Ukraine / M. K. Patsyuk // Vestnik Zoologii. – Vol. 50 (4). – P. 291–300. 
DOI: 10.1515/vzoo-2016-0036
6.    Patsyuk M. K. Seasonal changes in the species composition of naked amoebas (Amoebina) of the Teterev river (the Town of Zhitomir) / M. K. Patsyuk // Hydrobiological Jornal. – Vol. 52 (4), 2016. – P. 55–62. 
DOI: 10.1615/HydrobJ.v52.i4.60
7.    Patsyuk M. K. Parasitic Amoebae Found in Water Bodies of Ukraine / M. K. Patsyuk // Experimental parasitology. – Vol. 183, 2017. – P. 81–84. 
doi.org/10.1016/j.exppara.2017.10.010
8.    Patsyuk M. K. Peculiarities of the Spatial Distribution of Naked Amoebas in Sandy Bottom Sediments of a Small River / M. K. Patsyuk // Hydrobiological Jornal. – Vol. 54 (5), 2018. – P. 102–111.
DOI: 10.1615/HydrobJ.v54.i5.100
9.    Пацюк М. К. Голі лобозні амеби (Lobosea, Gymnamoebia) деяких водойм околиць м. Радомишль / М. К. Пацюк // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2010. – № 2 (43). – С. 390–395.
http://eprints.zu.edu.ua/20294/1/Pacjuk.pdf
10.    Пацюк М. К. Виявлення голих амеб в озері Світязь / М. К. Пацюк // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. – № 3 (48). – С. 27–30.
http://eprints.zu.edu.ua/18318/1/Pacjuk_biol_11_3.pdf
11.    Пацюк М. К. Таксономічний склад голих амеб Шацьких озер / М. К. Пацюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012.– № 9. – С. 177–180. 
http://eprints.zu.edu.ua/19305/1/Стаття%20№%208.pdf
12.    Пацюк М. К. Голі амеби Шацьких озер / М. К. Пацюк //Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб.наук.пр./за заг. ред.  Ф.В. Зузука. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – №11. – С.239–243. 
http://eprints.zu.edu.ua/19312/1/Стаття%20№%2014.pdf
13.    Пацюк М. К. Сезонні зміни у видовому комплексі голих амеб у р.Кам’янка (м.Житомир) / М. К. Пацюк // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – № 2. – С. 98–107. 
http://eprints.zu.edu.ua/21341/1/Пацюк%20М.К._Сезонні%20зміни.pdf
14.    Пацюк М. К. Голі амеби фауни Київського Полісся / М. К. Пацюк // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 2 (59). – с. 49–52.
file:///D:/!!!%20Download/Документи/Desktop/репетитор/PATSYUK%20M_K_%20-%202014%20(2).pdf
15.    Пацюк М. К. Голі амеби фауни Рівненської області / М. К. Пацюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб.наук.пр. / за заг. ред.  Ф.В. Зузука. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – №12. – С.154–157. 
16.    Пацюк М. К. Просторовий розподіл голих амеб у донному ґрунті стоячої водойми поблизу м. Дніпро (Україна) / М. К. Пацюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб.наук.пр. / за заг. ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 7 (356). – С.128–133.
http://eprints.zu.edu.ua/26659/1/Пацюк%202017.pdf
17.    Patsyuk M. K. Tolerance of Naked Amoebas (Protista) to the Abiotic Factors / M. K. Patsyuk // Nature Montenegrina. – Podgorica, 12(2), 2013. – P. 319–323.
http://eprints.zu.edu.ua/20885/1/Пацюк%2011.pdf
18.    Patsyuk M. K. Naked Amoebae of Ukrainian Polissya Fauna / M. K. Patsyuk // Protistology. – Vol. 10 (2). – 2016. – P. 58.
https://cyberleninka.ru/article/v/naked-amoebae-of-ukrainian-polissya-f…
19.    Пацюк М. К. Тип Амебоподібні – Amoebozoa (Luhe, 1913) / М. К.Пацюк // Шацьке поозер’я. Тваринний світ : кол.моногр. // А.-Т. В. Башта, В.К. Бігун, М.Г. Білецька [ та ін.]; за ред.П.Я. Кілочицького. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 14–18.