Горкуша Валентина Прокопівна
Горкуша
Валентина
Прокопівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Організація та економіка фармації»
«Основи менеджменту та маркетингу у фармації»
«Фармацевтичний менеджмент і маркетинг»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Біографія:
Дата і місце народження: 06.11.1948, с. Студениця, Коростишівський район, Житомирська область.

Освіта: 
1968 – 1973 р.р. – Харківський фармацевтичний інститут, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом Щ № 067607 від 31 січня 1973 р.).

Професійна діяльність: 
з 08.1967 р. – завідувач аптеки Житомирського дитячого медичного об’єднання;
з 11.1967 р. – фармацевт Житомирського обласного онкодиспансера»;
з 04.1970 р. – рецептар-дежурант аптеки № 26 м. Харків;
з 03.1973 р. – хімік-аналітик ЦРА № 23 м. Коростишів;
з 05.1973 р. – хімік-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії м. Житомир;
з  1973 – 1978 р.р. - рецептар-контролер, заступник завідувача рецептурно-виробничого відділу, відділу запасів аптеки № 2 м. Житомира; 
з 08.1978 р. викладач Житомирського фармацевтичного училища.

Інформація про підвищення кваліфікації:
 2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Організація і економіка фармації», «Основи менеджменту та маркетингу фармації» (термін навчання 03.02.-01.03.2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 15 до диплому Щ 067607).

Наукова, методична робота: розробка та впровадження методичного супроводу забезпечення освітнього процесу при викладанні дисципліни «Організація та економіка фармації» у студентів спеціальності 226 Фармація заочної форми навчання.

Нагороди:
Почесна грамота ЦК об’єднання профспілки працівників  охорони здоров’я – 2014 р.
Почесна грамота Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації – 2017 р.

Участь у професійних об´єднаннях, громадських організаціях інші види роботи:
2011-2014 р.р. голова ППО співробітників коледжу;
2011-2013 р.р. голова комісії соціального страхування та тимчасової непрацездатності.

Видання:
1.    Основи менеджменту та маркетингу у фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2018. – 49 с. : іл.
2.    Організація та економіка фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 224 с.
3.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб./В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська та ін.; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
4.    Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
5.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посібник /          В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Л.А. Дмитренко, Н.М. Косяченко та ін. – К.: Медицина, 2008 – 280 с.