Корисні документи/Випускнику

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073 від 07.12.1984 р.;
 • Кримінальний Кодекс України № 2341 від 05.04.2001 р.;
 • Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників" № 58 від 29.07.1993 р.;
 • Закон України "Про відпустки" № 504 від 15.11.1996 р.;
 • Закон України "Про оплату праці" № 108 від 24.03.1995 р.;
 • Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам "Об утверждении типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций" № 213 от 20.07.1984 г;
 • Постановление Совета Министров СССР "О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)" № 1145 от 04.12.1981 г;
 • Постановление Совета Министров СССР "О работе по совместительству" № 1111 от 22.09.1988 г;
 • Закон України "Про охорону праці" № 2694 від 14.10.1992 р.;
 • Закон України "Про зайнятість населення" № 803 від 01.03.1991 р.;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників" № 301 від 27 квітня 1993 р.;
 • Наказ Міністерства праці України "Про затвердження Типової форми контракту з  працівником" № 23 від 15.04.1994 р.