Освiтнiй процес

рейтинг успішності студентів коледжу (призначення стипендії)


НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ забезпечення


Спеціальність 226 "Фармація, промислова фармація", освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціалістСпеціальність 226 "Фармація, промислова фармація", освітній рівень перший (бакалаврський) • Цикл професійних дисциплін (переглянути)
   • Медичне та фармацевтичне товарознавство
   • Менеджмент і маркетинг у фармації
   • Організація та економіка фармації
   • Основи промислової технології лікарських засобів
   • Основи технології косметичних засобів
   • Фармацевтична технологія
   • Фармакогнозія
   • Фармакологія
   • Фармацевтична опіка
   • Фармацевтична ботаніка
 • Цикл фундаментальних дисциплін (переглянути)
   • Аналітична хімія
   • Анатомія та фізіологія
   • Біохімія
   • Неорганічна хімія
   • Органічна хімія
   • Фармацевтична хімія
   • Фізколоїдна хімія

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

Навчально – виховний процес у коледжі  забезпечують 70 штатних викладачів, з них: 43 мають вищу кваліфікаційну категорію, 20 – викладачі – методисти, докторів наук – 3, кандидатів наук – 11.

 • Наказом МОЗ України (№727 від 19.12.2005) Житомирський фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича визначено базовим навчальним закладом з питань навчально – методичної роботи для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що готують фахівців фармацевтичної спеціальності.
 • Міністерством охорони здоров’я України затверджено Положення „Про навчально-науково-виробничий комплекс у складі Національного фармацевтичного університету – Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С.Протасевича  та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
 • Відповідно до Положення про Комплекс ведеться підготовка студентів за освітньо – кваліфікаційним рівнем „бакалавр” зі спеціальності 6. 120201 „Фармація”;


Реалізація ступеневої освіти у межах навчально – науково – виробничих комплексів:

Комплекси: з НФаУ, НМУ

Освітньо – кваліфікаційний рівень Термін навчання
у коледжі НФаУ НМУ ім. О.О.Богомольця
молодший спеціаліст 9 кл. – 3 р. 11 кл. – 2 р. денна заочна денна заочна
4 р. 4,5 р. 5 р. 4,5 р.
бакалавр 3 р. 2 р. 2,5 р. 2 р. 2,5 р.Навчально – методична діяльність викладачів за останні 5 років

І. ГСВОУ підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст 5.12020101 «Фармація», 2009 рік (ОКХ, ОПП, примірний навчальний план).

ІІ. 1. Навчальні програми для ВМФНЗ І – ІІ р.а. за спеціальністю 5.12020101 «Фармація», затверджені Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України:

 1. Аналітична хімія
 2. Анатомія з основами фізіології
 3. Англійська мова
 4. Ботаніка
 5. Гігієна з основами екології
 6. Комп’ютерне забезпечення обліку і звітності у фармації
 7. Латинська мова
 8. Неорганічна хімія
 9. Організація та економіка фармації
 10. Органічна хімія
 11. Основи менеджменту та маркетингу у фармації
 12. Основи мікробіології
 13. Техніка лабораторних робіт
 14. Технологія ліків
 15. Фармакогнозія
 16. Фармакологія
 17. Фармацевтична хімія


2. Навчальна програма з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів ВМФНЗ І – ІІ р.а. спеціальностей 5.12010201 «Лабораторна діагностика», 5.12010103 «Медико – профілактична справа».

3. Програма післядипломної освіти фармацевтів, затверджена Департаментом вищої освіти МОН України, 2005 року.
 Програми підвищення кваліфікації затверджені Науково – методичною комісією МОН України з медицини 2008 року зі спеціальностей: «Медико – профілактична справа», «Лабораторна діагностика».

ІІІ. Навчальна література, затверджена Департаментом кадрової політики освіти і науки МОЗ України.

 1. Ботаніка: Підручник / Т.А.Решетняк, І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова – К.: Здоров’я, 2006 р.
 2. Фармакогнозія: Підручник / І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова, М.М.Маньковська – К.: Медицина, 2006 р.
 3. Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять – К.: Медицина, 2006 р.
 4. Практикум з організації та економіки фармації: навчальний посібник / В.П.Горкуша, В.В.Кобрин, А.А.Дмитренко та інші – К.: Медицина,    2008 р.
 5. Технологія ліків: навчальний посібник / О.С.Марчук, Н.Б.Андрощук – К.: Медицина, 2008 р.
 6. Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін за спеціальністю «Фармація» / Н.Б.Андрощук, М.В.Білоцька, І.А.Бобкова за ред.Є.В.Хоміка, І.Д.Бойчук – К.: Медицина, 2009 р.