Матеріально-технічна база

    Навчальний корпус – 9872 кв.м.

 •     52 кабінети та лабораторії
 •     Бібліотека з читальною залою
 •     Актова зала
 •     Спортивна зала
 •     Тренажерний зал
 •     Спортивний майданчик
 •     Город лікарських рослин
 •     Їдальня
 •     Медичний пункт
 •     Видавничо – тиражувальний центр
 •     Навчальна аптека
 •     Музей історії коледжу
 •     Навчальна площа на одного студента – 9,9 кв.м.
 •     Автономна котельня

Якість підготовки фахівців, у значній мірі, визначається станом матеріально-технічної бази, яка дає можливість на належному рівні здійснювати теоретичне та практичне навчання.

У коледжі створена потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє забезпечити проведення всіх видів лабораторно-практичних занять, дисциплінарної і міждисциплінарної підготовки, навчальної практики.

У навчальному корпусі загальною площею 9872 кв.м. розміщені лекційні аудиторії, навчальні лабораторії та кабінети, бібліотека з читальним залом та книгосховищем, актовий зал, їдальня, медичний пункт, службові приміщення. За останні роки докорінно оновлено матеріально-технічну базу коледжу. Оновлено і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Вони, як і приміщення в цілому, побутово облаштовані, естетично привабливі, утримуються у належному стані, регулярно проводиться поточний ремонт. Матеріально-технічна база відповідає діючим санітарним і протипожежним нормам.

Спортивно-оздоровча робота в коледжі організовується і проводиться на базі спортивного та тренажерного залу.  

Бібліотека коледжу  нараховує більше 60 тис. примірників навчальної, наукової та періодичної літератури. Книгозабезпечення підручниками складає  100%, також у бібліотеці систематизовано навчально-методичні матеріали самостійної роботи студентів, створені викладачами дисциплін.

Навчальні заняття проходять з використанням сучасних технічних засобів навчання (аудіо-, та відеотехніки, мультимедійних пристроїв, інтерактивної дошки).

Кабінет основ інформатики та інформаційних технологій у фармації забезпечений необхідним комплектом ліцензійних програм.

Сім лекційних аудиторій обладнано мультимедійними відеокомплексами, на заняттях постійно використовується інтерактивна дошка.

Робоче місце студента забезпечене на 100%.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ТА КАБІНЕТІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
226«ФАРМАЦІЯ» ТА 224 «ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

№ п/п

Назва кабінету, лабораторії
ПІБ завідувача

Навчальні дисципліни

 1.

Зарубіжної літератури

Сокур О.П. 

 • зарубіжна література

2. 

Іноземної мови

Степанчук Л.С.

 • іноземна мова (англійська мова,
 • німецька мова),
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)

3. 

Історії України та всесвітньої історії

Домалевський О.В. 

 • історія України,
 • всесвітня історія

 4.

Клінічної патології

Рублюк О.М. 

 • клінічна патологія, дерматологія 

5. 

Латинської мови

Клязника В.М. 

 • латинська мова,
 • основи латинської мови з медичною термінологією

 6.

Методичний

Козаченко Г.В. 

 • навчально-матеріальне та організаційно-методичне забезпечення навчального процесу

7. 

Основ медико-санітарної та військово-медичної підготовки

Рублюк О.М.

 • основи медико-санітарної підготовки та цивільної оборони,
 • військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій,
 • захист Вітчизни

8. 

Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Барсуков В.М. 

 • безпека життєдіяльності,
 • основи охорони праці та охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності

9. 

Першої медичної допомоги

Рублюк О.М.

 • перша долікарська допомога

 

10. 

Соціально-економічних дисциплін

Воронюк О.Л.

 • основи філософських знань,
 • соціологія,
 • основи економічної теорії,
 • економічна теорія (економіка),
 • політологія,
 • географія,
 • основи правознавства,
 • основи психології та міжособового спілкування, культурологія,
 • історія і культура України

11. 

Української мови та літератури

Плохотнюк О.О. 

 • українська мова,
 • українська література, українська мова (за професійним спрямуванням) 

12. 

Фармакології

Римарчук К.М.

 • фармакологія,
 • основи фармакології,
 • фармацевтична опіка, методичне керівництво переддипломною практикою

 13.

Фізичного виховання

Кучерявий Р.М.

 • фізичне виховання,
 • фізична культура

14.

Аналітичної хімії

Шляніна А.В.

 • аналітична хімія,
 • аналітична хімія з технікою лабораторних робіт

15.

Анатомії та фізіології з патологією

Козлова О.Ф.

 • анатомія з основами фізіології,
 • анатомія та фізіологія людини

16.

Біології, медичної генетики

Новицька М.С.

 • біологія,
 • медична генетика,
 • біологія з основами генетики

17.

Біологічної хімії з біохімічними методами дослідження

Тодосійчук Н.А.

 • біологічна хімія з біохімічними методами дослідження,
 • біологічна хімія

18.

Ботаніки

Бобкова І.А.

 • ботаніка,
 • фармацевтична ботаніка,
 • методичне керівництво польовою практикою з фармацевтичної ботаніки

19.

Гігієни з основами екології

Мосієнко О.О.

 • гігієна з основами екології, гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень, гігієна у фармації

20.

Забезпечення і зберігання лікарських засобів

Консевич Н.Й.

 • забезпечення зберігання і видачу лікарських засобів для потреб навчального процесу

21.

Інфекційних хвороб

Лінькова І.К.

 • інфекційні хвороби, інфекційні хвороби з основами епідеміології

 

22.

Клінічних лабораторних досліджень та гістології з технікою гістологічних досліджень

Вахнюк Т.В.

 • клінічні лабораторні дослідження,
 • гістологія з технікою гістологічних досліджень,
 • методичне керівництво виробничою (переддипломною) практиками

23.

Медична паразитологія

Лінькова І.К.

 • медична паразитологія з ентомологією

 

24.

Мікробіології з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень

Довженко Л.В.

 • мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень,  основи мікробіології,
 • методичне керівництво виробничою (переддипломною) практиками

 

25.

Навчальна аптека

Завадська Н.П.

 

 • організація та економіка фармації,
 • медичне та фармацевтичне  товарознавство, основи медичного та фармацевтичного товарознавства,
 • основи менеджменту та маркетингу у фармації, менеджмент і маркетинг у фармації,
 • історія медицини і фармації,
 • методичне керівництво виробничою (переддипломною) практиками

26.

Неорганічної хімії

Туманова І.В.

 • загальна та неорганічна хімія
 • неорганічна хімія,
 • хімія 

27.

Органічної хімії

Зубрицька Л.О.

 • органічна хімія

28.

Основ інформатики та інформаційних технологій у фармації

Гриньов В.В. 

 • основи медичної інформатики,
 • інформатика, інформаційні технології у фармації, комп’ютерні технології у фармації

29.

Техніки лабораторних робіт

Гирина Н.П.

 • техніка лабораторних робіт 

30.

Технічних засобів навчання

Шелюк А.В.

 • основи медичної інформатики,
 • навчально-методичне забезпечення ТЗН всіх навчальних дисциплін та виховних заходів

31.

Технології ліків

Марчук О.С.

 • технологія ліків,
 • фармацевтична технологія,
 • основи промислової технології лікарських засобів
 • основи технології косметичних засобів,
 • методичне керівництво виробничими практиками

32.

Фармакогнозії

Варлахова Л.В.

 • фармакогнозія,
 • методичне керівництво фармакогностичною практикою 

33.

Фармацевтичної хімії

Муленко С.М.

 • фармацевтична хімія 

34.

Фізики та математики

Євдокимова О.Ю.

 • фізика,
 • астрономія,
 • математика
 • вища математика

35.

Фізичної та колоїдної хімії

Шелюк І.О.

 • Фізична та колоїдна хімія