serv

Наші переваги

Житомирський базовий фармацевтичний коледж - один з найкращих освітніх центрів поліського регіону і всієї України. За 80 років коледж пройшов славний шлях від фармацевтичної школи до сучасного навчального закладу вищої освіти.

Житомирський базовий фармацевтичний коледж - є базовим  з питань навчально-методичної роботи для вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку фврмацевтів в Україні.

Житомирський базовий фармацевтичний коледж - це потужний кадровий потенціал, міцна матеріально-технічна база, конкурентоспроможність фахівців на ринку праці.

ser
Якісні знання

Кваліфікований фармацевт повинен розумітися на організаційно-економічних питаннях, орієнтуватися в нормативно-правовій базі, яка досить динамічно змінюється, знати тенденції, процеси, соціологію фармацевтичного ринку, розуміти цілі і завдання свого аптечного закладу, орієнтуватися в ціновій політиці, дотримуватися вимог до фармацевтичної діяльності і нести відповідальність за її рівень і якість, дотримуватися основних вимог етики фармацевта, підтримувати контакт зі своїми колегами, переймати кращі практики і досвід роботи

ser

Престижна професія

Фармацевт – одна з найпотрібніших у світі професії, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом, стрімким розвитком фармації у світі, зокрема в Україні.

Фармацевт – це сьогодення і майбутнє фармації. Його діяльність – це натхненна праця в ім’я збереження здоров’я людини, продовження тривалості життя і поліпшення його якості.

bb

FF