Видавнича діяльність викладачів

Видання літератури

Одним із основних напрямів діяльності педагогічного колективу коледжу є видавнича діяльність. Створивши якісні підручники, навчальні посібники, практикуми, викладачі забезпечили спеціальність "Фармація" навчальною літературою нового покоління, яка користується попитом, про що свідчать перевидання більшості книг.

За період 2006-2018 років за авторством викладачів коледжу підготовлено 46 одиниць навчальної літератури для студентів спеціальності "Фармація" вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ р.а. України, затверджені  Депармаментом  кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України, та видано видавництвом "Медицина".

У 2018 році на ІХ Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2018" коледж було відзначено Срібною медаллю у номінації "Навчально-методичний посібник - складова забезпечення результатів навчання через набуття фахових компетентностей на практичному/лабораторному занятті".
 

Навчальні посібники

Фармакогнозія: підручник / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018.- 504 с. Затверджено МОЗ України.

І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова


Фармакогнозія: підручник / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. –  512 с. Затверджено МОЗ України.
 

І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська


Фармакогнозія: підручник / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська. – К.: Медицина, 2006. – 440 с. Затверджено МОЗ України.
 

І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська


Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 312 с. Затверджено МОЗ України.
 

Бобкова І.А.


Фармакогнозія. Посібник для практичних занять : Навчальний посібник. – К.: Медицина, 2006. – 272 с. Затверджено МОЗ України.

Бобкова І.А.


Технологія ліків : навч. посіб. / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2014. – 576 с. Затверджено МОЗ України.

О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук


Технологія ліків : навч. посіб. / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. – К. : Медицина, 2008. – 488 с. Затверджено МОЗ України.

О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук


Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб. / В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська Н.П. та ін. ; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с. Затверджено МОЗ України.

В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, В.В. Кобрин, Н.М. Косяченко. 


Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб. / В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська Н.П. та ін. ; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
 

В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, В.В. Кобрин, Н.М. Косяченко. 


Фармацевтична хімія: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Мулєнко, О.М. Приступко. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 120 с.

 

В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Мулєнко, О.М. Приступко.


Практикум з фармацевтичної хімії: навч.-метод. посіб./В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко, О.М. Приступко. – к.: ВСВ «Медицина», 2018. – 192 с. Затверджено МОЗ України.

В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко, О.М. Приступко


Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – 2-е вид. випр.. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 144 с.

Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко


Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посібник./Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с. Затверджено МОЗ України.

Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко


Основи фармацевтичного і медичного товарознавства : навч. посіб. / К.М. Римарчук. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 120 с.
 

К.М. Римарчук


Ботаніка: підручник / І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 304 с. Затверджено МОЗ України.

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова


Ботаніка : підручник / Т.А. Решетняк, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К.: Здоров’я, 2006. – 296 с. – Бібліогр.: С.292 Затверджено МОЗ України.

Т.А. Решетняк, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова


Техніка лабораторних робіт: навч.посіб./Н.П.Гирина, А.В.Шляніна, І.С.Ковальчук. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 304 с. Затверджено МОЗ України.

Н.П.Гирина, А.В.Шляніна, І.С.Ковальчук


Органічна хімія : навч. посібник / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька. – 2-е вид., випр. – К. : ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с. Затверджено МОЗ України.

І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька


Органічна хімія : навч. посібник / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 240 с. Затверджено МОЗ України.

І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька


Практикум з неорганічної хімії : навч. посіб. / Н.П. Гирина, І.В. Туманова. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 184 с. Затверджено МОЗ України.

 Н.П. Гирина, І.В. Туманова


Практикум з неорганічної хімії : навч. посіб./Н.П. Гирина, І.В. Туманова. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 176 с. Затверджено МОЗ України.

Н.П. Гирина, І.В. Туманова


Практикум з аналітичної хімії: навч. посібник. – К.:ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с. Затверджено МОЗ України.

Шляніна А.В.


Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К. : Медицина, 2009. – 176 с. Затверджено МОЗ України.

Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук 


Гістологія з технікою гістологічних досліджень: навч. посіб./Т.В.Вахнюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 256 с.+4 с. кольор. вкл.

Т.В.Вахнюк


Філософія : підручник / О.Л. Воронюк. 3-є вид., переробл. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 216 с.

О.Л. Воронюк 


Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. – К. : ВСВ «Медицина», 2013. – 224 с.

О.Л. Воронюк 


Основи філософських знань: навчально-методичний посібник / О.Л. Воронюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 120 с.

О.Л. Воронюк


Латинська мова: навч. посібник для ВМФНЗ І-ІІІ р.а. спеціальності «Фармація», затверджений МОЗ України /Коршунова І.В., Процюк І.Є., Прокопчук Л.С., Клязника В.М., Домбровська Т.А./, 2016 рік.

Коршунова І.В., Процюк І.Є., Прокопчук Л.С., Клязника В.М., Домбровська Т.А.


Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. – К. : ВСВ «Медицина», 2017. – 336 с. Затверджено МОЗ України.

Козаченко Г.В.


Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. – К.:ВСВ «Медицина», 2013. – 336 с. Затверджено МОЗ України.

Козаченко Г.В.


Англійська мова для фармацевтів = English for Pharmacists: підручник / І.Є. Процюк, О.П. Сокур, Л.С. Прокопчук. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 488 с. Затверджено МОЗ України.

І.Є. Процюк, О.П. Сокур, Л.С. Прокопчук